Fundusze europejskie
Harmonogram spotkań projektowych (wersja z dnia 19.06.2018)
Miejsce spotkań Hotel Groman Sekocin Stary Al. Krakowska 76
Zadanie 1
4 x Konferencja 50 uczestników
 1. 05-06.06
 2. 16-17.07
 3. 18-19.09
 4. 16-17.10
Zadanie 2
4 x Warsztaty 10 uczestnikoów
 1. 24-25.09
 2. 02-03.10
 3. 30-31.10
 4. 04-05.12
1 x Konferencja końcowa 45 uczestników
11.12.2018
Zadanie 3
10 x Spotkania konsultacyjne 10 uczestników
 1. 11/12/13.09
 2. 26/27/28.09
 3. 01/04/05.10
 4. 08/09/10.10
 5. 15/18/19.10
 6. 23/24/25.10
 7. 06/07/08.11
 8. 13/14/15.11
 9. 20/21/22.11
 10. 27/28/29.11

Przygotowanie ekspertyz (opinii/stanowisk) wspierających proces konsultacji.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/2017/WD z dnia 11 sierpnia 2017 r.

dotyczące przygotowania ekspertyz (opinii/stanowisk) wspierających proces konsultacji związanych z wypracowaniem rozwiązań prawno-organizacyjnych w zakresie ochrony zdrowia w projekcie „Wspólnie decydujemy – wsparcie konsultacji społecznych w ochronie zdrowia”
Dokumenty do pobrania:

Informacja o wyborze oferenta z dnia 28 lutego 2017 r.

Dokumenty do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2017/WD z dnia 16 lutego 2017 r.

dot. wykonania platformy internetowej – Platforma Konsultacji
w projekcie „Wspólnie decydujemy – wsparcie konsultacji społecznych w ochronie zdrowia”
Dokumenty do pobrania:

Informacja o wyborze oferenta z dnia 11 lipca 2016 r.

Dokumenty do pobrania:
27.06.2016 r.
Szanowni Państwo, Polskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Fenyloketonurię i Choroby Rzadkie Ars Vivendi zaprasza do składania ofert prowadzenie monitoringu konsultacji publicznych aktów prawnych i innych dokumentów dotyczących ochrony zdrowia oraz monitoringu aktywności organizacji pacjenckich w tym obszarze w projekcie „Wspólnie decydujemy – wsparcie konsultacji społecznych w ochronie zdrowia”.€
Termin składania ofert upływa 4 lipca 2016 r. o godzinie 16.00.
Dokumenty do pobrania:

W NAWIĄZANIU DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2016/WD Z DN 26.06.2016R DOTYCZĄCEGO WYKONANIE MONITORINGU KONSULTACJI PUBLICZNYCH AKTӃƒƒƒ“W PRAWNYCH I INNYCH DOKUMENTӃƒƒƒ“W DOTYCZĄCYCH OCHRONY ZDROWIA ORAZ MONITORINGU AKTYWNOŚCI ORGANIZACJI PACJENCKICH W TYM OBSZARZE W PROJEKCIE „WSPӃƒƒƒ“LNIE DECYDUJEMY- WSPARCIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W OCHRONIE ZDROWIA” INFORMUJEMY ŻE W W/W POSTĘPOWANIU ZŁOŻONO DWIE OFERTY.
W WYNIKU OCENY OFERT WYBRANO DO WSPӃƒƒƒ“ŁPRACY FIRMĘ: MAMUT DORADZTWO MARCIN TUMANOW WARSZAWA UL LANCIEGO 16/144.