Fundusze europejskie

Polskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Fenyloketonurię i Choroby Rzadkie „Ars Vivendi”
Organizacja Pożytku Publicznego – KRS 0000244396

 

1,5 % – Każda złotówka ma znaczenie!

Wspieramy w chorobie.

 

Rozliczenie PIT z PITax.pl Rozliczenie PIT z PITax.pl

 

Darowizna dla ARS VIVENDI to nic więcej jak przekierowanie 1,5% podatku na rzecz działań pożytku publicznego zamiast do skarbu Państwa. Każdy zatem może pomóc osobom chorym wskazując nasze Stowarzyszenie jako beneficjenta wpłaty 1,5% podatku. Im więcej osób zostanie przekonanych do wpłacenia, tym skuteczniej możemy działać i pomagać chorym!

Jak wykorzystamy 1,5%  od Ciebie:

  • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin  i  osób chorych na choroby rzadkie,
  • sprowadzanie i dystrybucja żywności, leków i preparatów niezbędnych do leczenia i utrzymania prawidłowej diety podczas  leczenia fenyloketonurii i innych chorób rzadkich,
  • organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży, połączonego ze specjalną opieką w kierunku rehabilitacji,
  • świadczenie pomocy społecznej i prawnej chorym na choroby rzadkie i ich rodzinom,
  • ochrona i promocja zdrowia, zwiększania dostępu do wyższej jakości świadczeń medycznych,
  • rehabilitacja chorych, oraz rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych,,
  • wymiana doświadczeń oraz promowanie działań informacyjnych, uwrażliwianie społeczeństwa w tym również środowisk medycznych na niebezpieczne choroby genetyczne,
  • pomoc rzeczowa i finansowa chorym i ich rodzinom wraz z działaniami rehabilitacyjnymi i rekreacyjnymi,
  • organizacja turnusów rehabilitacyjnych i imprez integracyjno – dydaktycznych.
  • prowadzenie punktu  wsparcia  i konsultacyjnego (dietetyczny, psychologiczny)

 

Bank PKO SA XV O/Warszawa.

Nr. rachunku: 71 1240 2887 1111 0000 3389 2032

KRS: 0000244396

NIP: 534-21-34-172

REGON: 016426005

 

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.