Fundusze europejskie

Ars Vivendi

…”Celem Stowarzyszenia jest wszechstronna pomoc osobom chorym na fenyloketonurię i choroby rzadkie, a także pomoc ich rodzinom oraz działalność pożytku publicznego mająca na względzie cele społeczne odnoszące się do potrzeb, interesów i zainteresowań szerszego kręgu osób, niż założyciele i członkowie.”…

fragment statutu Stowarzyszenia

NASZE GŁÓWNE ZADANIA

 • świadczenie pomocy społecznej jednostkom, rodzinom i grupom dotkniętym problemami związanymi z fenyloketonurią
 • wspieranie jednostek i rodzin w ich rolach opiekuńczych i wychowawczych
 • nawiązywanie kontaktów z ośrodkami leczenia poza granicami kraju celem upowszechniania najnowszych metod i sposobów leczenia oraz prowadzenia diety; umożliwienie leczenia dzieci w tych ośrodkach
 • występowanie z inicjatywą organizowania ośrodków rehabilitacyjno – wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży chorych na fenyloketonurię
 • sprowadzanie z zagranicy żywności i preparatów odżywczych niezbędnych do utrzymania prawidłowej diety podczas leczenia fenyloketonurii
 • prowadzenie działalności naukowo – badawczej i rozwojowej w szeroko rozumianym zakresie leczenia i zapobiegania skutkom fenyloketonurii
 • prowadzenie działalności edukacyjnej, oświatowej i wydawniczej związanej z fenyloketonurią
 • współpraca z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach działania
 • organizowanie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, chorych na fenyloketonurię
 • opiniowanie aktów prawnych
 • gromadzenie funduszy i wszelka inna działalność zmierzająca do realizacji celów stowarzyszenia