Fundusze europejskie

Uprzejmie informujemy, że dobiegł końca wieloletni (Ars Vivendi uczestniczyło w nim 5 lat) unijny program pomocy żywnościowej PEAD.

Zarząd Stowarzyszenia aktywnie pracuje nad udziałem w kolejnych edycjach programu pomocowego. Z aktualnych informacji wynika, że nowy program pomocowy może być rozpoczęty na jesieni tego roku. O udziale Ars Vivendi w realizacji programu jak i warunkach udziału beneficjentów, poinformujemy Państwa po podpisaniu umowy.

Stosowne informacje będą natychmiast zamieszczone na tej stronie.