Fundusze europejskie

 

Polskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Fenyloketonurię i Choroby Rzadkie „Ars Vivendi”

 

Tel: 500-050-450

ul. Projektowana 27

05-090 Raszyn

woj. mazowieckie

Polska

 

Tel. (0-22)720-20-66

 

arsvivendi@arsvivendi.info.pl

 

Bank PKO SA XV O/Warszawa.

Nr. rachunku: 71 1240 2887 1111 0000 3389 2032

KRS: 0000244396

NIP: 534-21-34-172

REGON: 016426005