Fundusze europejskie
corona

Epidemia koronawirusa

UWAGA!!!

Szanowni Państwo

W związku z epidemią koronawirusa prosimy o zapoznanie się i bezwzględne przestrzeganie przedstawionych poniżej zaleceń Konsultanta Krajowego.
Jesteśmy przekonani, że nasza „RODZINA RD” jak zwykle bardzo odpowiedzialnie i ze zrozumieniem zastosuje te konieczne środki bezpieczeństwa.
Życzymy Wszystkim wytrwałości i dużo zdrowia.
Zarząd Ars Vivendi
Dr hab. n. med. Jolanta Sykut-Cegielska, Prof. IMiD
KONSULTANT KRAJOWY W DZIEDZINIE PEDIATRII METABOLICZNEJ
PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA WRODZONYCH WAD METABOLIZMU
Kierownik Kliniki Wrodzonych Wad Metabolizmu i Pediatrii, Instytut Matki i Dziecka
01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17A, tel. 22 32 77 375, fax 22 32 77 043, tel. kom. 519 517 104
e-mail: jolanta.cegielska@imid.med.pl www.pediatriametaboliczna.pl
L.dz. KK/0-73/PM/10-01/20 Warszawa, dnia 20 marca 2020
ZALECENIA POSTĘPOWANIA DLA RODZICӓW PACJENTÓW I PACJENTӓW
Z WRODZONYMI WADAMI METABOLIZMU
W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ COVID-19
Szanowni Państwo,
W przypadku zakażenia COVID-19 pacjenci z wrodzonymi wadami metabolizmu (rownież zgodnie z opinią Centres for Disease Control (CDC), pozostają w grupie wysokiego ryzyka rozwinięcia ostrej dekompensacji metabolicznej. Dotyczy to szczególnie pacjentów z rozpoznaniem takich chorób metabolicznych jak np.: acydurii organicznych, choroby syropu klonowego, zaburzeń cyklu mocznikowego, zaburzeń spalania tłuszczów oraz chorób mitochondrialnych. W związku z krótkim jeszcze czasem obserwacji i doświadczeń co do działania koronawirusa, zwłaszcza w przypadkach współistniejących innych chorób; w tym wrodzonych wad metabolizmu, nieznane są ew. możliwe powikłania. Dlatego zalecam nadzwyczajną ostrożność. Dla bezpieczeństwa Państwa dzieci zwracam się z apelem, także do dorosłych pacjentów z rożnymi wrodzonymi wadami metabolizmu, aby w tym trudnym czasie epidemii COVID-19, z najwyższą determinacją stosować się do zalecenia bezwzględnej izolacji. Najlepszym rozwiązaniem na dziś jest pozostać w domu w gronie najbliższej rodziny, której członkowie nie kontaktują się z osobami z zewnątrz. Aktualnie bowiem, wobec lokalnej transmisji wirusa korona, osoby nie prezentujące żadnych objawów chorobowych mogą być już zakażone i zarażać innych.