Fundusze europejskie

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE I DIETETYCZNE

Prowadzimy zapisy na indywidualne konsultacje psychologiczne i dietetyczne.

Wszystkich zainteresowanych, w obydwu sprawach, prosimy o zgłoszenia telefoniczne na nr: 500 050 450 do Pani Małgosi.


PORADNIKI

PORADNIK PKU

PORADNIK MSUD

PORADNIK LCHADD

PORADNIK HCU

PORADNIK  TYROZYNEMIA

PORADNIK  ACYDURIA GLUTAROWA TYP 1

PORADNIK ACYDURIA IZOWALERIANOWA

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Uprzejmie informujemy, że dobiegł końca wieloletni (Ars Vivendi uczestniczyło w nim 5 lat) unijny program pomocy żywnościowej PEAD.

Zarząd Stowarzyszenia aktywnie pracuje nad udziałem w kolejnych edycjach programu pomocowego. Z aktualnych informacji wynika, że nowy program pomocowy może być rozpoczęty na jesieni tego roku. O udziale Ars Vivendi w realizacji programu jak i warunkach udziału beneficjentów, poinformujemy Państwa po podpisaniu umowy.

Stosowne informacje będą natychmiast zamieszczone na tej stronie.